Użytkowników online: 58

Jak nawigować?


Korzystanie z krzyżówki jest bardzo intuicyjne. Po prawej stronie krzyżówki znajduje się lista z definicjami haseł. Kliknięcie myszką w definicję powoduje uaktywnienie odpowiednich kratek krzyżówki. Wpisywania dokonuje się przy użyciu klawiatury. Aby ułatwić wprowadzanie polskich znaków umieszczono je nad krzyżówką. Można je wpisywać poprzez kilknięcie myszką. Uaktywnienia wpisywania do kratek można dokonać też poprzez kliknięcie na jedną z kratek krzyżówki. Jeśli dana kratka należy zarówno do hasła pionowego jak i do hasła poziomego, to po pierwszym kliknięciu uaktywnią sie kratki związane z hasłem poziomym, a po drugim kliknięciu - z pionowym. Kolejne kliknięcie w tę kratkę spowoduje dezaktywację kratek. Jeśli kratki związane z jakims hasłem są aktywne, to definicja tego hasła (na liście z prawej strony krzyżówki) jest wyróżnion ainnym kolorem.

Jak zakończyć krzyżówkę?


Zakończenie krzyżówki dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku Zakończ w prawym, górnym rogu krzyżówki oraz potwierdzeniu chęci zakończenia. Jest to czynność jednorazowa - po wykonaniu zakończenia użytkownik nie będzie mógł już dalej rozwiązywać tej krzyżówki. Stan rozwiązania zostaje zapisany na serwerze a użytkownik zostaje powiadomiony o liczbie zdobytych punktów.

Jak przechować stan krzyżówki?


Aby zapisać stan krzyżówki należy wybrać przycisk Zapisz i potwierdzić chęć wykonania tej operacji. Na serwerze zostanie zapisany dotychczasowy stan krzyżówki - wpisane znaki oraz czas rozwiązywania. Aby wczytać uprzednio zapisaną krzyżówkę, należy wybrać przycisk Załaduj i potwierdzić chęć wykonania tej operacji.
Copyright 2005-2019 © Krzyżówki online

Nasz serwis korzysta z plików cookies. Informacje na temat plików cookies są dostępne na naszej stronie Polityki Prywatności
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności